bild

Välkommen till

Juristfirman A-C Regland!

Anne-Charlotte Regland, jur. kand. med lång erfarenhet inom familje- och arvsrätt. Erbjuder även mottagning och hembesök kvällstid.

Inledande juridisk rådgivning är kostnadsfri. Jag kan erbjuda Er ett fast pris på många dokument, företrädesvis dokument som rör det familjejuridiska området. Övriga ärenden faktureras till skälig kostnad.

Välkommen med Er förfrågan!


Med vänlig hälsning

Anne-Charlotte Regland

Jur. kand.